NIP do paragonu

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, od dnia 01 stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem,wymagane jest podanie nr NIP przed dokonaniem zakupu i wydrukowaniem paragonu fiskalnego.
Powyższe oznacza, że od dnia 01 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości wystawienia faktury, na podstawie paragonu niezawierającego NIP-u nabywcy.
Nie dotyczy osób prywatnych (fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej).