AQUA RELAKS

Zespół obiektów sportowych “MOCZYDŁO”
ul. Pod Strzechą 3, 02-798 Warszawa
tel. 648-54-71, 859-04-85, fax: 859-04-87,
e-mail: kasa.moczydlo@ucsir.pl​

Kryta pływalnia

 • Niecka główna 25 m x 16 m (6 torów)
  głębokość 1,2 m - 1,8 m
 • Niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi 8 m x 5 m,
  głębokość 1,0 m
 • Zjeżdżalnia - 85 metrów
 • Jacuzzi, gejzer, masaże podwodne
 • Sauna fińska (sucha)
 • Sauna rzymska (łaźnia)

Godziny Otwarcia

  Godziny otwarcia
  • Pn.-pt. w godz. 6.30-22.00
  • Sobota oraz niedziela – 8.00-21.00

  Zjeżdżalnia nieczynna do odwołania
  Obiekt dostępny zgodnie z obowiązującym grafikiem

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z pływalni w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2:
Obowiązujący Regulamin

Informacje

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi działalności obiektu

Bilety jednorazowe

  • Cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni. Czas jest liczony od momentu załogowania transpondera w recepcji pływalni do momentu zdania i rozliczenia transpondera w recepcji. Obejmuje: pobyt w szatniach, pobyt na płycie pływalni, strefę suszenia włosów. Za każdą przekroczoną minutę doliczana jest dopłata wg. cennika.
  • Po przekroczeniu czasu za każdą rozpoczętą minutę doliczana jest dopłata wg. cennika
  • W okresie epidemii dodatkowo do każdego biletu doliczone jest 15 minut czasu technicznego, potrzebnego do dezynfekcji szafek basenowych oraz zachowania dystansu społecznego w szatniach i pod natryskami.
DNI POWSZEDNIE – czas pobytu w strefie płatnej – 60 minut
Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET w godz. 6.30-17.00 15,00 zł 11,00 zł 0,30 zł
BILET w godz. 17.00-22.00 18,00 zł 13,00 zł 0,30 zł
17.00-22.00 PŁYWALNIA + SAUNA 22,00 zł 16,00 zł 0,30 zł
SOBOTY, NIEDZIELE – czas pobytu w strefie płatnej – 60 minut
Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET w godz. 8.00-21.00 18,00 zł 13,00 zł 0,30 zł
BILET w godz.8.00-21.00 pływalnia + sauna 22,00 zł 16,00 zł 0,30 zł
BILET RODZINNY** 10,00 zł 0,30 zł
BILET WARSZAWIAKA (bez sauny) *** 14,50 zł 0,30 zł
BILET MŁODEGO WARSZAWIAKA (bez sauny) 9,00 zł 0,30 zł
BILETY BEZ LIMITU CZASOWEGO
BILET OPEN bez limitu czasu (bez sauny) 30,00 zł 20,00 zł
BILET OPEN + SAUNA – bez limitu czasu 40,00 zł
*BILET ulgowy do sauny
  • przysługują osobom do 18 roku życia korzystającym z sauny z pełnoletnim opiekunem.
**BILET RODZINNY
  • weekendowy bilet rodzinny, przysługuje dla minimum 2 osób, w tym co najmniej 1 rodzic lub opiekun oraz co najmniej 1 osoba do 18 lat. Każda osoba kupuje bilet za 10,00 zł. Dzieci do lat 4 mogą korzystać z pływalni nieodpłatnie
***BILET WARSZAWIAKA
  • obowiązuje w godz. 16.00-18.00 w soboty i niedziele na niecce sportowej.
  BILET MŁODEGO WARSZAWIAKA
  obowiązuje w godz. 16.00-18.00 w soboty i niedziele na niecce sportowej.
OFERTA SPECJALNA – czas pobytu w strefie płatnej – 60 minut
Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET „RODZINY WIELODZIETNE” (60 minut) 11,00 zł 8,00 zł 0,30 zł
BILET SENIOR 60” ** (60 minut) 8,00 zł 0,30 zł
BILET SENIOR 60” z sauną ** (60 minut) 10,00 zł 0,30 zł
*BILET „RODZINY WIELODZIETNE”
  • w dni powszednie i w weekendy dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Bilet ulgowy przysługuje osobom do 18 roku życia lub do 25 roku życia – jeżeli osoba uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
** BILET „SENIOR 60”
  • przysługuje w dni powszednie i w weekendy osobom, które ukończyły 60 rok życia.
BILETY ULGOWE
  • przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do lat 26, rencistom i emerytom na podstawie ważnej legitymacji, inwalidom na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
DZIECKO DO LAT 4
  • z jednym dorosłym opiekunem wykupującym bilet, wchodzi bezpłatnie.
KARTY RABATOWE
  • Bezterminowe karty do rozliczania wejść jednorazowych.
  • Limit do wykorzystania:
50 zł, 100 zł, 300 zł, 500 zł.
  • Z jednej karty może korzystać dowolna ilość osób. Po wykorzystaniu kwoty 500 zł, przy kolejnym ładowaniu karty klient otrzymuje premię w wysokości 30,00 zł, która zostanie doliczona do stanu karty.
  • Za karty rabatowe pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata w wysokości
25,00 zł.
  • Za zgubienie transpondera pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.
  • Przyjmujemy opłaty kartami płatniczymi.
Wykupienie przez Państwa usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminów Pływalni i zobowiązaniem do ich przestrzegania CENNIK MIESIĘCZNYCH KARNETÓW NA ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE
  • Cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni. Czas jest liczony od momentu załogowania transpondera w recepcji pływalni do momentu zdania i rozliczenia transpondera w recepcji. Obejmuje: pobyt w szatniach, pobyt na płycie pływalni, strefę suszenia włosów.
  • Po przekroczeniu czasu za każdą rozpoczętą minutę doliczana jest dopłata wg. cennika
W okresie epidemii dodatkowo do każdego biletu doliczone jest 15 minut czasu technicznego, potrzebnego do dezynfekcji szafek basenowych oraz zachowania dystansu społecznego w szatniach i pod natryskami. Karnety miesięczne:
  cena karnetu = cena jednostkowa x ilość zajęć w okresie miesięcznym. DOPŁATA za przekroczenie czasu wynosi 0,30 zł /min za każdą rozpoczętą minutę /min

Nauka pływania małych dzieci: od 3 lat do 5 lat (niecka rekreacyjna)

Zajęcia Pływania AQUA RELAKS
1 x w tygodniu 28 zł
2 x w tygodniu 25 zł
Zajęcia prowadzone przez instruktora w grupie max. 10 osobowej + pełnoletni opiekun.

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży: od 7 do 18 lat

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
1 x w tygodniu 26 zł
2 x w tygodniu 24 zł
 • Zajęcia zorganizowane (grupy max. 12 osobowe z instruktorem pływania).

Nauka pływania dla dorosłych

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
1 x w tygodniu 28 zł
2 x w tygodniu 26 zł
 • Zajęcia zorganizowane (grupy max 7 osobowe z instruktorem pływania).

Indywidualna nauka pływania – zajęcia w wodzie 30min.

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
Pakiet 4 zajęć – 1 osoba 200 zł
Pakiet 4 zajęć – 2 osoby 340 zł
Zajęcia jednorazowe – 1 osoba 55 zł
Zajęcia jednorazowe – 2 osoby 90 zł
 • Zajęcia zorganizowane z instruktorem pływania. UWAGA! Obowiązuje rezerwacja terminów.
 • Jednorazowy koszt zakupu karty Klienta – 25 zł (dotyczy zajęć zorganizowanych).

Informujemy, że rozpoczęcie zajęć zorganizowanych w pływalniach UCSiR planowane jest na dzień 1 października 2021.

Zakup usług będzie możliwy:
 • w systemie online : od 20.09/godz.8:00 do 22.09/godz.16:00 do sprzedaży w tym systemie trafi 50% karnetów na zajęcia zorganizowane.
 • w systemie sprzedaży bezpośredniej w recepcjach Pływalni od 23.09 do 26.09 (w godzinach pracy obiektów) do sprzedaży w tym systemie trafi pozostałe 50% karnetów na zajęcia zorganizowane.
 • karnety na zajęcia zorganizowane, które nie zostaną sprzedane do dnia 26.09, od dnia następnego będzie można nabyć w obydwu systemach sprzedaży.

Harmonogram zajęć zorganizowanych

Kliknij aby otworzyć

Regulaminy

Kup usługi

kliknij aby przejść do Internetowego Panelu Klienta
Szanowni Klienci

Informujemy, że rozpoczęcie sprzedaży lekcji „Indywidualna Nauka Pływania” w pływalniach UCSiR” rozpocznie się w dniu 27.09.2021r. od godziny:

        1. Pływalnia Hirszfelda od godz. 6.00
        2. Pływalnia Koncertowa od godz. 6.00
        3. Pływalnia Aqua Relaks od godz. 6.30

Zakup usług będzie możliwy w systemie:

        • on-line,
        • sprzedaży bezpośredniej w recepcjach Pływalni.

Harmonogram lekcji indywidualnych

kliknij aby pobrać

Regulaminy

Kup usługi

kliknij aby przejść do Internetowego Panelu Klienta

Wszystkie bilety obowiązują przez 60 minut, po przekroczeniu dopłata 30 groszy / minuta. Karty nie dotyczą zajęć zorganizowanych ani indywidualnej nauki pływania.

 

BENEFIT (MULTISPORT)

W ramach karty można korzystać z usług:

 • basen + sauna;
 • basen;
 • bilet Kids (ulgowy);
 • basen SENIOR.

FITPROFIT

W ramach karty można korzystać z usług:

 • basen + sauna;
 • basen;
 • basen ulgowy.
 
 
 

 

OK-SYSTEM

W ramach karty można korzystać z usług:

 • basen + sauna;
 • basen;
 • basen ulgowy.
Skip to content