AQUA RELAKS

Zespół obiektów sportowych “MOCZYDŁO”
ul. Pod Strzechą 3, 02-798 Warszawa
tel. 22 648-54-71, 22 859-04-85, fax: 22 859-04-87,
e-mail: kasa.moczydlo@ucsir.pl

Kryta pływalnia

 • Niecka główna 25 m x 16 m (6 torów)
  głębokość 1,2 m - 1,8 m
 • Niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi 8 m x 5 m,
  głębokość 1,0 m
 • Zjeżdżalnia - 85 metrów
 • Jacuzzi, gejzer, masaże podwodne
 • Sauna fińska (sucha)
 • Sauna rzymska (łaźnia)

Godziny Otwarcia

  • Pn.-pt. w godz. 6.30-22.00
  • Sobota oraz niedziela – 8.00-21.00

  Obiekt dostępny zgodnie z obowiązującym grafikiem

Informacje

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi działalności obiektu

UCSiR przypomina: Na terenie pływalni zabronione jest przemieszczanie się i przebywanie nago poza zamkniętą wydzieloną strefą natryskową.

Bilety jednorazowe cennik obowiązuje od 01.01.2023r

   • Cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni. Czas jest liczony od momentu zalogowania transpondera w recepcji pływalni do momentu zdania i rozliczenia transpondera w recepcji. Obejmuje: pobyt w szatniach, pobyt na płycie pływalni, strefę suszenia włosów. Za każdą przekroczoną minutę doliczana jest dopłata według cennika.
 • Od dnia 07.03.2022 nie obowiązuje dodatkowe 15 minut czasu technicznego.
 • Po przekroczeniu czasu za każdą rozpoczętą minutę doliczana jest dopłata według cennika

DNI POWSZEDNIE
– czas pobytu w strefie płatnej – 60 minut

Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET w godz. 6.30-17.00 19,00 zł 14,50 zł 0,40 zł
BILET w godz. 17.00-22.00 23,00 zł 16,50 zł
17.00-22.00 SAUNA 5,00* zł 5,00* zł

SOBOTY, NIEDZIELE

– czas pobytu w strefie płatnej –

60 minut

Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET w godz. 8.00-21.00 23,00 zł 16,50 zł 0,40 zł
BILET w godz.8.00-21.00 sauna 5,00* zł 5,00* zł
BILET RODZINNY** 14,00 zł
BILET WARSZAWIAKA (bez sauny) *** 17,00 zł
BILET MŁODEGO WARSZAWIAKA (bez sauny) 12,00 zł
BILETY BEZ LIMITU CZASOWEGO
BILET OPEN bez limitu czasu (bez sauny) 38,50 zł 25,00 zł
BILET OPEN + SAUNA – bez limitu czasu 50,00 zł

*Bilet sauna

  • możliwość zakupu tylko przy jednoczesnym wykupieniu biletu normalnego lub ulgowego po 17:00 + weekendy. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z sauny tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej również wykupiony bilet sauna

**BILET RODZINNY

  • weekendowy bilet rodzinny, przysługuje dla minimum 2 osób, w tym co najmniej 1 rodzic lub opiekun oraz co najmniej 1 osoba do 18 lat. Każda osoba kupuje bilet za 14,00 zł. Dzieci do lat 4 mogą korzystać z pływalni nieodpłatnie

***BILET WARSZAWIAKA

  • obowiązuje w soboty i niedziele

BILET MŁODEGO WARSZAWIAKA

  obowiązuje w soboty i niedziele

OFERTA SPECJALNA
– czas pobytu w strefie płatnej – 60 minut

Godziny Rodzaj biletu Dopłata za każdą kolejną minutę
Normalny Ulgowy
BILET „RODZINY WIELODZIETNE” (60 minut) 14,00 zł 11,50 zł 0,40 zł
BILET SENIOR 60” ** (60 minut) 11,00 zł
BILET SENIOR 60” z sauną ** (60 minut) 13,00 zł

*BILET „RODZINY WIELODZIETNE”

  • obowiązuje w dni powszednie oraz soboty i niedziele. Przysługuje osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Bilet ulgowy przysługuje uczniom oraz studentom do lat 26 z ważną legitymacją. Ulga (bez ograniczeń wiekowych) przysługuje także dzieciom ze szczególnymi potrzebami na podstawie odpowiedniej legitymacji.

** BILET „SENIOR 60”

  • przysługuje w dni powszednie oraz soboty i niedziele osobom, które ukończyły 60 rok życia.

BILETY ULGOWE

  • przysługują uczniom oraz studentom do lat 26, rencistom i emerytom na podstawie ważnej legitymacji oraz osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie odpowiedniej legitymacji.

DZIECKO DO LAT 4

  • z jednym dorosłym opiekunem wykupującym bilet, wchodzi bezpłatnie.

KARTY RABATOWE

  • Bezterminowe karty do rozliczania wejść jednorazowych.
  • Limit do wykorzystania:

50 zł, 100 zł, 300 zł, 500 zł.

  • Z jednej karty może korzystać dowolna ilość osób. Po wykorzystaniu kwoty 500 zł, przy kolejnym ładowaniu karty klient otrzymuje premię w wysokości 30,00 zł, która zostanie doliczona do stanu karty.
  • Za karty rabatowe pobierana jest jednorazowa bezzwrotna opłata w wysokości

25,00 zł.

  • Za zgubienie transpondera pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.
  • Przyjmujemy opłaty kartami płatniczymi.

Wykupienie przez Państwa usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminów Pływalni i zobowiązaniem do ich przestrzegania

CENNIK MIESIĘCZNYCH KARNETÓW NA ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

  • Cena zawiera 60 minut pobytu w strefie płatnej pływalni. Czas jest liczony od momentu załogowania transpondera w recepcji pływalni do momentu zdania i rozliczenia transpondera w recepcji. Obejmuje: pobyt w szatniach, pobyt na płycie pływalni, strefę suszenia włosów.

  • Po przekroczeniu czasu za każdą rozpoczętą minutę doliczana jest dopłata wg. cennika

Karnety miesięczne:

  cena karnetu = cena jednostkowa x ilość zajęć w okresie miesięcznym. DOPŁATA za przekroczenie czasu wynosi 0,30 zł /min za każdą rozpoczętą minutę /min
 

Nauka pływania małych dzieci: od 3 lat do 7 lat (niecka rekreacyjna)

Zajęcia Pływania AQUA RELAKS
Karnet miesięczny 34 zł x ilość

Zajęcia prowadzone przez instruktora w grupie max. 10 osobowej + pełnoletni opiekun.

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży: od 7 do 18 lat

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
Karnet miesięczny 32 zł x ilość
 • Zajęcia zorganizowane (grupy max. 12 osobowe z instruktorem pływania).

Nauka pływania dla osób powyżej 18 lat

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
Karnet miesięczny 34 zł x ilość
 • Zajęcia zorganizowane (grupy max 7 osobowe z instruktorem pływania).

Indywidualna nauka pływania – zajęcia w wodzie 30min.

Zajęcia Pływalnia AQUA RELAKS
Karnet miesięczny 65zł x ilość
Karnet miesięczny 100 zł x ilość
Zajęcia jednorazowe – 1 osoba 70 zł
Zajęcia jednorazowe – 2 osoby 110 zł
 • Zajęcia zorganizowane z instruktorem pływania. UWAGA! Obowiązuje rezerwacja terminów.
 • Jednorazowy koszt zakupu karty Klienta – 25 zł (dotyczy zajęć zorganizowanych).
Szanowni Klienci, informujemy, że zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne z „nauki pływania” są prowadzone w okresie: 02.01 – 23.06.2023r. Sprzedaż zajęć prowadzona jest w systemie jednomiesięcznym, zgodnie z obowiązującym regulaminem

Informacja na temat zajęć zorganizowanych oraz lekcji indywidualnych (kliknij)
Wszystkie bilety obowiązują przez 60 minut, po przekroczeniu dopłata 40 groszy / minuta. Karty nie dotyczą zajęć zorganizowanych ani indywidualnej nauki pływania.

BENEFIT (MULTISPORT)
W ramach karty można korzystać z usług:
 • basen;
 • bilet Kids (ulgowy);
 • basen SENIOR.
FITPROFIT
W ramach karty można korzystać z usług:
 • basen + sauna;
 • basen;
 • basen ulgowy.
MEDICOVER
W ramach karty można korzystać z usług:
 • basen + sauna;
 • basen;
 • basen ulgowy.
PZU SPORT
W ramach karty można korzystać z usług:
 • basen – bilet normalny
 • basen – bilet ulgowy
Skip to content