Program "Spartakus"

Informujemy, że zajęcia Programu „SPARTAKUS” będą prowadzone w obiektach:

  • Pływalnia Koncertowa (zgodnie z harmonogramem)
  • Pływalnia Hirszfelda (zgodnie z harmonogramem)
  • Pływalnia Moczydło (zgodnie z harmonogramem)

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

OPIS PROGRAMU:

  • Program realizowany jest w obiektach UCSiR: Pływalnia Koncertowa, Pływalnia Hirszfelda oraz Pływalnia Moczydło.
  • Program bezpłatny (pływanie rekreacyjne) skierowany do młodzieży w wieku szkolnym.
  • Przed przystąpieniem do programu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
  • W imieniu niepełnoletnich uczestników  oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  • O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestników biorących udział w programie obowiązuje Regulamin obiektu, Regulamin Programu „Spartakus”.
l.p Nazwa Obiektu Dni w których odbywają się zajęcia Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość sektorów/torów Rodzaj zajęć
1. Pływalnia Koncertowa Poniedziałek I Grupa 15.00 – 15.30
max. 6 osób

II Grupa 15.30 – 16.00
max. 6 osób
1 tor Pływanie rekreacyjne
bez instruktora
Piątek I Grupa 15.00 – 15.30
max. 6 osób

II Grupa 15.30 – 16.00
max. 6 osób
2. Pływalnia Hirszfelda Wtorek I Grupa 16.00 – 16.30
max. 6 osób

II Grupa 16.30 – 17.00
max. 6 osób
1 tor Pływanie rekreacyjne
bez instruktora
Czwartek I Grupa 15.00 – 15.30
max. 6 osób

II Grupa 15.30 – 16.00
max. 6 osób
3. Pływalnia Moczydło Wtorek I Grupa 15.00 – 15.30
max. 7 osób

II Grupa 15.30 – 16.00
max. 7 osób
1 tor Pływanie rekreacyjne
bez instruktora
Czwartek I Grupa 15.00 – 15.30
max. 7 osób

II Grupa 15.30 – 16.00
max. 7 osób
Skip to content