Programy "Spartakus"

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów dwa autorskie programy:

  • SOS Rodzinie
  • Spartakus

Programy realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 
Oba programy są realizowane nieodpłatnie (wstęp wolny).

Pragniemy w oparciu o zaproponowane zajęcia promować zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród naszych mieszkańców.

Spartakus

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowanie się do zajęć
30 minut – zajęcia w wodzie
15 minut –  czas na przygotowanie się do opuszczenia pływalni

OPIS PROGRAMU:

  • Zajęcia prowadzone w obiektach UCSiR: Pływalni Koncertowa, hala Arena Ursynów oraz ZOS “Hawajska”
  • Zajęcia bezpłatne z instruktorem skierowane do młodzieży szkolnej.
  • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
  • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestników biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin obiektu oraz Regulamin Programu „Spartakus”. 
l.p Nazwa Obiektu Dni w których odbywają się zajęcia Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość sektorów/torów Rodzaj zajęć Uwagi
1. Centrum Tenisa Poniedziałek       Środa I Grupa 15.00 – 16.00 max.10 osóbII Grupa 16.00 – 17.00 max. 10 osóbI Grupa 15.00 – 16.00 max.10 osób II Grupa 16.00 – 17.00 max. 10 osób Sala treningowa Tenis stołowy Zajęcia od 09.09 do 11.12.2019r.
2. Arena Ursynów Poniedziałek       Czwartek   I Grupa 16.15 – 17.15 max. 12 osób   II Grupa 17.15 – 18.15 max. 12 osób   I Grupa 16.15 – 17.15 max. 12 osób   II Grupa 17.15 – 18.15 max. 12 osób   Sala Konferencyja “Zajęcia umysłowe” – nauka i doskonalenie gry w szachy Zajęcia od 10.09 do 12.12.2019r.
3. Pływalnia Koncertowa Środa I Grupa 15.30 – 16.00 max. 12 osób   2 tory   Nauka pływania/doskonalenie pływania Zajęcia od 11.09 do 11.12.2019r.
spartkus
Skip to content