Program "Spartakus"

Informujemy, że zajęcia Programu „SPARTAKUS” będą prowadzone w obiektach:

  • Pływalnia Koncertowa ( zgodnie z harmonogramem)
  • Pływalnia Hirszfelda ( zgodnie z harmonogramem)

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

Spartakus

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowania się do zajęć
30 minut – czas zajęć realizowanych przez instruktora w wodzie
15 minut – czas na indywidualne zabawy w wodzie i przygotowanie się do opuszczenia strefy

OPIS PROGRAMU:

  • Zajęcia prowadzone w obiektach UCSiR: Pływalni Koncertowa, oraz Pływalni Hirszfelda
  • Zajęcia bezpłatne z instruktorem skierowane do młodzieży szkolnej.
  • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
  • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestników biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin obiektu, Regulamin Programu „Spartakus” oraz Regulamin dot. korzystania z Pływalni w czasie epidemii COVID 19.
l.p Nazwa Obiektu Dni w których odbywają się zajęcia Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość sektorów/torów Rodzaj zajęć Okres trwania zajęć
1. Pływalnia Hirszfelda

Czwartek

I Grupa 14.45 – 15.45
max. 15 osób

II Grupa 15.15 – 16.15
max. 9 osób

3 tory
Nauka pływania /  doskonalenie pływania / pływanie rekreacyjne

Nauka pływania / doskonalenie pływania / pływanie rekreacyjne 16.09.2021 – 16.12.2021r.

(własna instruktorska obsada)
2. Pływalnia Koncertowa Środa I Grupa 15.45 – 16.45
max. 6 osób

3 tory
Nauka pływania /  doskonalenie pływania

Nauka pływania / doskonalenie pływania / pływanie rekreacyjne 15.09.2021 – 15.12.2021r.

(wydłużenie pracy multigrupy o 30 minut / 1 osoba)
Skip to content