Informujemy, że rozpoczęcie zajęć zorganizowanych w pływalniach UCSiR planowane jest na dzień
1 października 2021.

Zakup usług będzie możliwy:

  • w systemie online : od 20.09/godz.8:00 do 22.09/godz.16:00 do sprzedaży w tym systemie trafi 50% karnetów na zajęcia zorganizowane.
  • w systemie sprzedaży bezpośredniej w recepcjach Pływalni od 23.09 do 26.09 (w godzinach pracy obiektów) do sprzedaży w tym systemie trafi pozostałe 50% karnetów na zajęcia zorganizowane.
  • karnety na zajęcia zorganizowane, które nie zostaną sprzedane do dnia 26.09, od dnia następnego będzie można nabyć w obydwu systemach sprzedaży.