Program "SOS Rodzinie"

Informujemy, że zajęcia Programu „SOS Rodzinie” ruszają od dnia 01 października 2022 r. i będą prowadzone w obiektach:

 • Pływalnia Koncertowa ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Hirszfelda ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Moczydło ( zgodnie z harmonogramem)

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

SOS Rodzinie

Program „SOS RODZINIE” realizacja: od 01 października do 18 grudnia 2022 roku.  OPIS PROGRAMU:  Zajęcia prowadzone w pływalniach UCSiR: KONCERTOWA, HIRSZFELDA oraz MOCZYDŁO. Program skierowany do  Rodzin (rodzice i dzieci, najbliżsi krewni) – tzw. „grupy rodzinnej”
l.p Nazwa Obiektu Dni zajęć Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość torów Rodzaj zajęć UWAGI
1. Pływalnia Koncertowa sobota

I Grupa 15.45-16.45

max. 18 osób

II Grupa 16.15-17.15

max. 18 osób

3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne
(bez instruktora)
Zajęcia od 01.10 do 18.12. 2022r.
niedziela

I Grupa 10.15-11.15

max. 18 osób

II Grupa 10.45-11.45

max. 18 osób

2 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)
2. Pływalnia Moczydło niedziela

I Grupa 11.45-12.45

max. 12 osób

2 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora) Zajęcia od 02.10 do 18.12. 2022r.
3. Pływalnia
Hirszfelda
sobota

I Grupa 14.45-15.45

max. 18 osób

II Grupa 15.15-16.15

max. 18 osób

3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora) Zajęcia od 01.10 do 18.12. 2022r.
niedziela

I Grupa 14.45-15.45

max. 18 osób

II Grupa       15.15 – 16.15

max. 18 osób

3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowanie się do zajęć
30 minut – czas zajęć realizowanych w wodzie
15 minut –  czas na przygotowanie się do opuszczenia strefy

Jak zapisać się do programu „SOS RODZINIE”?

 • Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu, lub ze strony www.ucsir.pl).
 • Wypełniony i przekazany Pracownikowi Recepcji UCSiR „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawowym dokumentem uprawniającym Członków Rodziny do bezpłatnego korzystania z wybranej Pływalni UCSiR w ramach ww. Programu.
 • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny..
 • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
 • Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu od niepełnoletnich legitymacji szkolnych.
 • Uczestników, biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin Pływalni, Regulamin Programu „SOS Rodzinie” oraz Regulamin korzystania z Pływalni w okresie trwania epidemii COVID 19.
Skip to content