Program "SOS Rodzinie"

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów dwa autorskie programy:

  • SOS Rodzinie
  • Spartakus

Programy realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 
Oba programy są realizowane nieodpłatnie (wstęp wolny).

Pragniemy w oparciu o zaproponowane zajęcia promować zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród naszych mieszkańców.

SOS Rodzinie

Program „SOS RODZINIE” realizacja: od 03 października do

20 grudnia 2020 roku.

 Regulamin

 OPIS PROGRAMU:

 Zajęcia prowadzone w pływalniach UCSiR: PŁYWALNI KONCERTOWA, PŁYWALNI HIRSZFELDA oraz PŁYWALNI MOCZYDŁO

Program skierowany do  rodzin (rodzice i dzieci, najbliżsi krewni) – tzw. „grupy rodzinnej”, która po wypełnieniu deklaracji otrzymuje  Paszport „SOS RODZINIE”, upoważniający do bezpłatnego korzystania z zajęć.

l.p Nazwa Obiektu Dni zajęć Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość torów Rodzaj zajęć UWAGI
1. Pływalnia Koncertowa sobota

I Grupa 09.45-10.45

max. 18 osób

II Grupa 10.15-11.15

max. 18 osób

3 tory

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne Zajęcia od 03.10 do 20.12 2020r.
2. Pływalnia Koncertowa niedziela

I Grupa 10.15-11.15

max. 18 osób

II Grupa 10.45-11.45

max. 18 osób

3 tory

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne
3. Pływalnia Moczydło sobota

I Grupa 11.45-12.45

max. 14 osób

2 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne Zajęcia od 04.10 do 20.12 2020r
4.

Pływalnia

Hirszfelda

sobota

I Grupa 14.45-15.45

max. 18 osób

II Grupa 15.15-16.15

max. 18 osób

3 tory

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne Zajęcia od 03.10 do 20.12 2020r.
5

Pływalnia

Hirszfelda

niedziela

I Grupa 14.45-15.45

max. 18 osób

      II Grupa       15.15 – 16.15

max. 18 osób

3 tory

3 tory

Pływanie rekreacyjne rodzinne Zajęcia od 03.10 do 20.12 2020r.

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowanie się do zajęć
30 minut – zajęcia w wodzie
15 minut –  czas na przygotowanie się do opuszczenia pływalni                   15 minut – dodatkowy czas techniczny na dezynfekcję

 

Jak zapisać się do programu „SOS RODZINIE”?

  • Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu (ZOS Koncertowa lub ZOS Hirszfelda) wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu).
  • Wypełniony „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawą do sporządzenia i wydania Paszportu „SOS RODZINIE”.
  • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
  • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
  • Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu, a od niepełnoletnich legitymacji szkolnych oraz Paszportu „SOS RODZINIE”, który na czas zajęć jest pozostawiany w recepcji pływalni.
  • Uczestników, biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin Pływalni oraz Regulamin Programu „SOS Rodzinie”. 
sos-rodzinie17-plakat1c-STRONA-stara wersja bez Moczydła
Skip to content