Program "SOS Rodzinie"

Informujemy, że zajęcia Programu „SOS Rodzinie” ruszają od dnia 29 maja 2021 r. i będą prowadzone w obiektach:

 • Pływalnia Koncertowa ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Hirszfelda ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Moczydło ( zgodnie z harmonogramem)

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

SOS Rodzinie

Program „SOS RODZINIE” realizacja: od 29 maja do 20 czerwca 2021 roku.  OPIS PROGRAMU:  Zajęcia bez instruktora prowadzone w pływalniach UCSiR: KONCERTOWA, HIRSZFELDA oraz MOCZYDŁO. Program skierowany do  Rodzin (rodzice i dzieci, najbliżsi krewni) – tzw. „grupy rodzinnej”, która po wypełnieniu “Kwestionariusza uczestników grupy rodzinnej’ może bezpłatnie korzystać z ww. zajęć.
l.p Nazwa Obiektu Dni zajęć Numer grupy/godziny zajęć/ilość osób Ilość torów Rodzaj zajęć UWAGI
1. Pływalnia Koncertowa sobota I Grupa 15.00-15.30 max. 12 osób
II Grupa 15.30-16.00 max. 12 osób
3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora) Zajęcia od 29.05.2021 do 20.06 2021r.
niedziela I Grupa 15.00-15.30 max. 12 osób II Grupa 15.30-16.00 max. 12 osób 3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)
2. Pływalnia Moczydło niedziela I Grupa 12.00-12.30 max. 10 osób 2 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora) Zajęcia od 30.05 do 20.06 2021r
3. Pływalnia Hirszfelda sobota I Grupa 15.00-15.30 max. 12 osób II Grupa 15.30-16.00 max. 12 osób 3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora) Zajęcia od 29.05 do 20.06 2021r.
niedziela I Grupa 15.00-15.30 max. 12 osób II Grupa       15.30 – 16.00 max. 12 osób 3 tory Pływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowanie się do zajęć
30 minut – czas zajęć realizowanych w wodzie
15 minut –  czas na przygotowanie się do opuszczenia strefy

Jak zapisać się do programu „SOS RODZINIE”?

 • Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu, lub ze strony www.ucsir.pl).
 • Wypełniony i przekazany Pracownikowi Recepcji UCSiR „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawowym dokumentem uprawniającym Członków Rodziny do bezpłatnego korzystania z wybranej Pływalni UCSiR w ramach ww. Programu.
 • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny..
 • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
 • Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu od niepełnoletnich legitymacji szkolnych.
 • Uczestników, biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin Pływalni, Regulamin Programu „SOS Rodzinie” oraz Regulamin korzystania z Pływalni w okresie trwania epidemii COVID 19.
sos-rodzinie-PLAKAT
Skip to content