Program "SOS Rodzinie"

Informujemy, że zajęcia Programu „SOS Rodzinie” ruszają od dnia 19 lutego 2022 r. i będą prowadzone w obiektach:

 • Pływalnia Koncertowa ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Hirszfelda ( zgodnie z harmonogramem)
 • Pływalnia Moczydło ( zgodnie z harmonogramem)

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. 

SOS Rodzinie

Program „SOS RODZINIE” realizacja: od 19 lutego do 19 czerwca 2022 roku.  OPIS PROGRAMU:  Zajęcia prowadzone w pływalniach UCSiR: KONCERTOWA, HIRSZFELDA oraz MOCZYDŁO. Program skierowany do  Rodzin (rodzice i dzieci, najbliżsi krewni) – tzw. „grupy rodzinnej”
l.pNazwa ObiektuDni zajęćNumer grupy/godziny zajęć/ilość osóbIlość torówRodzaj zajęćUWAGI
1.Pływalnia Koncertowasobota

I Grupa 08.45-09.45

max. 10 osób

II Grupa 09.15-10.15

max. 10 osób

3 toryPływanie rekreacyjne rodzinne
(bez instruktora)
Zajęcia od 19.02 do 19.06. 2022r.
niedziela

I Grupa 10.15-11.15

max. 10 osób

II Grupa 10.45-11.45

max. 10 osób

2 toryPływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)
2.Pływalnia Moczydłoniedziela

I Grupa 11.45-12.45

max. 14 osób

2 toryPływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)Zajęcia od 19.02 do 19.06. 2022r.
3.Pływalnia
Hirszfelda
sobota

I Grupa 14.45-15.45

max. 10 osób

II Grupa 15.15-16.15

max. 10 osób

3 toryPływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)Zajęcia od 19.02 do 19.06. 2022r.
niedziela

I Grupa 14.45-15.45

max. 10 osób

II Grupa       15.15 – 16.15

max. 10 osób

3 toryPływanie rekreacyjne rodzinne (bez instruktora)

Przykładowy rozkład 60 minutowych zajęć w pływalni:

Do 15 minut – czas na przygotowanie się do zajęć
30 minut – czas zajęć realizowanych w wodzie
15 minut –  czas na przygotowanie się do opuszczenia strefy

Jak zapisać się do programu „SOS RODZINIE”?

 • Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach należy dokonać w recepcji wybranego obiektu wypełniając „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” (do pobrania w recepcji obiektu, lub ze strony www.ucsir.pl).
 • Wypełniony i przekazany Pracownikowi Recepcji UCSiR „Kwestionariusz uczestników grupy rodzinnej” jest podstawowym dokumentem uprawniającym Członków Rodziny do bezpłatnego korzystania z wybranej Pływalni UCSiR w ramach ww. Programu.
 • Przed przystąpieniem do zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach.
 • W imieniu niepełnoletnich uczestników zajęć, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny..
 • O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Grupa rodzinna może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w jednym z wybranych przez siebie obiektów oraz dniu i godzinie zajęć.
 • Od pełnoletnich uczestników zajęć wymagane jest okazanie dowodu od niepełnoletnich legitymacji szkolnych.
 • Uczestników, biorących udział w zajęciach obowiązuje Regulamin Pływalni, Regulamin Programu „SOS Rodzinie” oraz Regulamin korzystania z Pływalni w okresie trwania epidemii COVID 19.
Skip to content